Büyücülerden , Şeytandan , Falcıdan Ve Hasetçiden Korunma Duası

by Ekrem / 31.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

Rasulullah ( Sallallahu Aleyhi ve Sellem ) Şöyle Buyurmuştur :

Her kim " Biz akşamladık , mülk de Allah 'a ait olarak akşamladı . Bütün hamdler Allah'â mahsustur . Hak ettiği , türettiği ve yoktan var ettiği her şeyin şerrinden gökleri kendi izni olmadıkça yere düşmesin diye tutan Allah'a sığınırım . " Derse   her türlü büyücüden kahin ( Gaybı bildiğini iddia edenlerin şerrin ) den , Şeytandan ve Hasetçi den kurtulur . Bunu Abdullah ibni Amr Rivayet etmiştir ( Taberani , El-Mu'cemu'l Esvad . No:4291 , 4/309; Heysemi , Mecme'u'z-zevaid , no:17081 , 10/162 )

Duanın Okunuşu Aşağıdaki Gibidir :