Esma-i idrisiyye Şerhi – 7. isim ve Havasları

by Ekrem / 06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı


«YÂ VAHİDÜL BAGİ EVVELÜ KÜLLİ ŞEYİN VE EHİRÜHÜ»Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «El Vahid»dir. Yani Tek olup ortağı, benzeri ve dengi bulunmayan demektir.
Mânâsı:
Ey ezelî, ebedi, bakî, daim ve vahid olan Allahım! Zuhuru esma ve sıfatı vâhidiyetin tecellisiy-le zahir olan eşyanın evveli ve ahiri Sensin. Rüculan sanadır.
Hassası ve Esran:
Eğer bir kimsenin başında yü-buset (kuruluk) olsa ve o kimse deli olsa; gözüne çirkin nesneler görünse; bu ismi devamlı okusa Hakk Teâlâ onu o durumdan kurtarır.
• Eğer bir kimsenin düşmanı olsa ve düşmanından korksa. öğle vaktinde cenabet olmadan gusül etsin, öğle namazım kılsın. Namazdan sonra bu ismi (duayı) 50 defa okusun. Hakk Teâlâ o kimsenin düşmanım dost eder. Birbirlerine muhabbet ederler.
• O kişinin zatına sihir ve cadılık tesir etmez.
• Yüan, çiyan, akrep ve yırtıcı canavarlar ona kâr kılmaz. Allah’ın izniyle (45).
Cenâb-ı Şeyhül Ekber (K.S.) Hazretleri buyurur
ki:
• Bir kimseyi kötü düşünceler ve hayaletler istilâ etse; bu ület sebebiyle düşünce ve hayretfle kalıp bir amele (işe) mübaşeret ve din ve dünya işleri ile iştigal edemeyip hâli perişan olsa; malihulya (hayal kurma, olmıyacak şeyler arzulama, kötü kötü düşüncelerde bulunma) ve delilikle karşı karşıya bulunsa; bu illet-den kurtulmak için bütün vakitlerde bu ism-i şerifi çok çok okusa; Allah’ın izniyle o dertlerden uzak olur.
• Eğer düşmanlarının şerrinden ve diğer eziyet veren şeylerden korkusu olsa; öğle namazından önce gusül edip öğle namazını kıldıktan sonra 50 kere bu şerefli ismi (duayı) okusa; bütün korkulardan korunmuş ve kurtulmuş olur.
• Bir kimse bir yerde yalnız kalıp korksa bu ismi 70 kere okusa; o korkudan emin olur. Allah’ın izniyle..
• Eğer bir kimse riyazât-ı kâmile ile bir halvetde günde 7000 kere okusa; Tevhidin sırlarını anlar. Allah’ın İzniyle (46)..
• Bir kişinin fikri hayâli kendine galip olsa; bu düşünce zahmetinden gözüne uyku girmese; bu şerefli ismi okusa bu zahmetden kurtulur.
• Eğer bir kimse yoksul olsa,
• Yahut bir kimseden korkusu olsa; düşmanı
kendisine galip olsa; öğle namazım kıldıktan sonra 50 defa bu ismi (duayı) okusa düşmanı dost, vakti hoş olur (47).
• Günü: Cuma
Gecesi: Cuma
Ulvi Meleği: Feşlacail
Süfli Meleği: Anhatişin
Buhuru: Sandurus
Esma-i idrisiyye Şerhi – 8. isim ve Havasları