Hac ve Umre Sevabı Olan Dua

by Ekrem / 09.11.2016 / 0 Yorum Yapıldı

Her kim sabahladığın da ve akşamladığın da bu duayı on kere okursa , buna mükabil ona altı fazilet verilir . Bu hasletleri sırası ile maddeler halinde aşağıda veriyorum. 

  1. Şeytan ve ordularından korunur 
  2. Okuyana tonlarca sevap verilir 
  3. Cennette bir derecesi yükselir 
  4. Allah-u Azze ve Celle onu iri gözlü hurilerle evlendirir
  5. Bu kelimenin yanında devamlı oalrak 12 melek olur
  6. Okuyana hac ve umre yapmış kimse gibi sevap verilir .
Bir rivayete göre bu duayı okuyan kişiye "Kur'an-ı Kerim'i , Tevrat'ı , İncil'i ve Zebur'u Okuyan kadar sevap verilir ve o gün ölürse kendisine şehit damgası vurulur . 

Duanın Arapça Okunuşu : 


Kaynaklar : (Zedidi , el-ithaf : 6/171 ; Ebu Ya La : Heysemi , Mecma 'u 'zevaid , no:17000 , 10/155; el-haraiti , Mekarimü'l-u ahlak , no: 469)