Muharrem Ayı Fazileti ve Aşure Günü İbadetleri

by Ekrem / 10.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allâh’ın ayı Muharrem’de tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır (teheccüd).” (Müslim, Sıyâm 202, 203; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)

– Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- aşûre günü oruç tutup; o gün oruç tutulmasını emredince, ashâb-ı kirâm:

“−Ey Allâh’ın Ra­sûlü! Bu, yahudi ve hristiyanların saygı gös­terdiği bir gündür.” dediler. Efendimiz şöyle buyurdu:

“−Gelecek sene inşaallah dokuzuncu günü oruç tuta­rım.” (Müslim, Siyâm, 133; Ebû Dâvud, no. 2445; Taberânî, no. 10785; Beyhakî, IV, 287)

– Bir diğer rivayette de Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Aşûre orucunu tutun; ancak bir gün ön­ce veya bir gün sonra tutmak sûretiyle yahudilere mu­halefet edin!” (Ahmed, I, 241; Bezzâr, no. 1052; Heysemî, III, 188)

Bu sebeple Hanefî mezhe­bine göre Muharrem’in sadece onuncu günü oruç tutulması, yahudileri taklit et­me anlamına gelebileceği için mekruhtur.

Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, ibadetlerinde bile gayrimüslimlere muhalefet hâlinde olmuştur. Bunun için bizler de, ibadetlerimizde onlara benzemediğimiz gibi diğer hâl ve hareketlerimizde de benzememenin gayreti içinde olacağız.

Hadîs-i şerîfte: “Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” buyrulmuştur. (Ebû Dâvûd, Libâs, 4/4031)


1~   Her kim Aşure gününde: Eli ile bir yetimin başını okşarsa;  Allah-u Teala bu yaptığı iş vesilesiyle o yetimin başındaki herbir saç tanesine karşılık o kişiye cennette bir derece verir 
2 ~  Aşure günü 70 kere;  "Hasbiyellahu ve niğmel vekil, niğmel mevla ve niğmennasiyr."  Duasını okuyanı Allahu Teala mağfiret eder 
3 ~  RAHMAN suresi okuyana; Cennet vacip olur 
4 ~   VÂKİA  suresi okuyan;  fakirlik görmez 
5 ~   YÂSÎN suresi okuyanın; kalbi her türlü kötülükten temizlenir 
6 ~   ALAK suresi okuyanın; şanı şerefi artar...   
7 ~   TEVBE suresinin son iki ayetini 7 defa okuyan; o sene ölmez 
8 ~   786 Besmele çekenin; ne muradı varsa olur    
9 ~  1000 İHLÂS suresi okuyana; Allahu Teala Rahmet nazarı ile bakar... 
10 ~  Bol bol istiğfar çekilir  استغفر الله ، استغفر الله 
11 ~  303 YA RAZZAK  çekilir ... يا رزاق  
12 ~  10 Müslümana selâm veren ; Dünya müslümanlarına selam vermiş olur 
13 ~ Sadaka veren ; Uhud büyüklüğünde mükafat kazanır 
14 ~  Bir saat ilim meclisinde bulunana; Cennet vacip olur 
15 ~  Akraba ziyareti yapanlar ; Yahya as'a ve İsa as'a komşu olur...  
16 ~  Bir hastayı ziyaret eden  bütün hastaları  ziyaret etmiş gibi sevaba nail olur 
17 ~  Eve erzak  alınırsa; bütün sene bereket olur 
17 ~  Gusul abdesti alınırsa ; Bedene şifa olur... İki kere gusul alırsa ömrü bilah göz hastalığı cekmez.
18 ~  313 kere "LÂİLAHE İLLÂ ENTE SUBHÂNEKE İNNİ KUNTU MİNEZZÂLİMİN "  duası okunur ...