Rabıta Nedir ?

by Ekrem / 31.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

Rabıta derslerimize bu ilk makalemiz ile başlıyoruz el-hamdulillah . Rabıta konusunda internette doyurucu bilgi bulmak neredeyse imaknsız çoğunluğu kısa kısa bir yerlerden alıntı yapılmış ve kaynakları belli olmayan belli olsa bile bilginin tamamına ulaşamadığınız yerler bu yüzden bu site üzerinden sizlere Rabıta konusunu ayrıntılı olarak madde madde en ince ayrıntısına kadar kaynakları ile beraber dersler şeklinde anlatacağız . Rabbim tüm dersleri tamamladığımız günü bize gösterir inşaAllah ( Amin ). Dualarınızda bizleri de eksik etmezsiniz inşaAllah bizim tek isteğimiz budur . 

Rabıtanın Sözlük Anlamı : 

  1. iki şeyi birbirine bağlayan ip 
  2. Alaka , ilgi ve irtibat 
  3. Vuslat , Birleşme ve Ulaşma 
  4. Münasebet , Uyum
  5. İlgi ve Sevgi ile Mensubiyet 
  6. Cesur ve Dayanıklı Olmak 

Tasavvufta ise Müridin düşünerek ve hayal ederek mürşidi ile ruhaniyette beraber olmasına Rabıta denir yani müridin gönlünü mürşide bağlaması . Müridin manen terbiye olması için Rabıtaya ihtiyacı vardır .  Diğer bir tanımlamaya göre rabıta : Müridin Allah-u Te'ala 'da fani olan kamil şeyhinin ruhaniyetinden meded ( Yardım ) istemesi ve uzağındayken yanındaymış gibi feyiz almak için suretini çokça göz önüne getirmesinden ibarettir . 

Böylece mürid kendisi için gereken edebi takınmış olacağından huzur ve nuru tamam olur ve sofli ( alçak ) işlerden sakınması kolay olur . 

Bunun açıklaması : ilahi ve zati sıfatlarla muttasıf yani Rasulullah ( S.a.v.) den rivayet edilen : " Allah-u Te'ala'nın ahlakı ile ahlaklanın " ( Fahrurrazi  Mefatihu'l gayb 11/47 ) emrine imtisalen Allah-u Te'ala'nın affetmek , görmezden gelmek ve cömertlik gibi sıfatlarını takınmış Allah-u Te'ala'yı görür gibi olma mertebesine ermiş kamil bir şeyhe müridin kalbini bağlayıp huzur ve gıyabında yanında ve uzağında o şeyh efendinin suretini , manevi halini , ve özellikle ruhaniyetini hayalen kendisi ile birlikte farz ederek yanındayken takındığı tavrı ayrıyken sürdürmeye çalışması demektir .  

Rabıtaya Sevgi Anlamıda Yüklenmiştir 

Rabıta-, muhabbet ( Muhabbet Rabıtası ) ise şöyle tarif edilir : Müridin şeyhini severek yadetmesi ve suretini zihninde canlandırmasıdır ki bu sayede mürid yavaş yavaş şeyhi gibi kamil olur . Zira muhabbet rabıtası seveni ister-istemez sevdiğinin sıfatlarını takınma makamına kavuşturur . )

Nitekim :


Sevgi , sevenin kendisine ait olan sıfatlarının kaybolup ,onların yerini sevdiğinin huylarının almaasıdır " Demiştir  ( Ali Kadri , Risale-i Behaiyye sh:34 )

Yine Kalbi Rabıta için müridin , kalben şeyhiyle beraber olmasıdır şeklinde tarif edilmiştir .  Bu mana birliğinin müridi , şeyhine fena bulmaya , yani onun haliyle hallenmeye götürdüğü söylenir . 

Tasavvufta rabıtanın amacı " Rabıta-i Huzur" dur. Yani salikin ( müridin ) daima huzur-u ilahide bulunduğu duygusunu sağlamaktır . Her an Allah-u Te'ala'yı görür gibi yaşamaktır . Bunu sağlamak gerçekten çok zor bir olaydır . Çünkü Allah-u Te'ala'nın Zatını tahayyül etmek mümkün değildir . Öyleyse kulun rabıta-i huzur için yoğunlaşmasını sağlayacak bir terbiyeye ihtiyaç vardır . 

Tasavvufta bu terbiyeyi sağlamanın yollarından biriside insan-ı kamil konumundaki şeyhle kalbi irtibattır .