Rabıtanın Amacı

by Ekrem / 02.11.2016 / 0 Yorum Yapıldı

Rabıta nedir makalemizde açıkladığımız üzere rabıtanın anlamı kişi ile sevdiği arasındaki kalbi ve manevi bir bağ ve bağlantı olarak anlayabiliriz . Dolayısı ile bu anlamda Yaratan ile yaratılan arasında olduğu gibi ümmet ile peygamber arasında  da bir bağlantı ( Rabıta ) vardır . Ancak kişinin Allah-u Te'ala'ya karşı olan sevgisi ve bağlılığı şöphesiz diğer varlıklara olan sevgi ve bağlılığı gibi olmaz . Mümin Allah-u Te'ala'nın sevdiği kimseleri sever ancak onların sevgisi Allah-u Te'ala'nın sevgisi gibi olmaz . Tabii ki varlıklar arasındaki ilişkinin mahiyetine göre rabıta da değişik mahiyetler , boytlar ve tesirler arz edecektir .

Herhangi iki şey veya herhangi iki kimse arasındaki ilişki , şu sayacağımız beş temel kuraldan birisine ortak olmaları anlamına gelir :

  1. Zatta , Varlıkların özüne iştirak
  2.  Sıfatta , Niteliklerinde ortaklık 
  3. Fiil , Yaptıkları iş de birliktelik 
  4. Mertebe , Bulundukları yer de beraberlik 
  5. Halde , Vaziyet ve durumda iştirak
Bu müştereklik hali , aradaki ilişkinin ve muhabbetin  derecesine ve mahiyetine göre derece ve mahiyet kazanır . Rabıta mürid ile şeyhi arasında bu iştirak noktalarının temini ve güçlendirilmesi için bir vasıtadır .

Özet yapacak olursak rabıtanın maksatları şunlardır . 

  1. Müridin mürşidi ile aralarındaki ortak noktaları bulmak 
  2. Bu vesileyle şeyhinin kendisine vasıl olduğu Allah-u Te'ala ile münasebet kurması neticesinde kalpten gafleti kovmak ve karanlığı def etmek . 
  3. Şeytanın verdiği vesveseden uzaklaşmaktır 
Müridin nice ağır vazifeler ve zorlu riyazatlarla kurtulamadığı birçok vesvese ve karanlık düşünceden mürşidine yaptığı rabıta sayesinde halas olduğu yaşanarak denenmiştir ve bu bir gerçektir.