Şeytanın Dostları ve Düşmanları

by Ekrem / 04.11.2016 / 0 Yorum Yapıldı

Enes bin malik radiyallahu anh hazretleri anlatıyorlar : Bir gün , eba Eyyüb'ün hanesinde , Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle sohbet ediyorduk. Bir aralık , dışarıdan gayet çirkin bir ses duyuldu:

 • Ya Resulullah ... İçeriye girmeme izniniz var mıdır ?
 • Efendimiz , hazır bulunan bizlere sordular :
 • Bu sesin sahibini tanıdınız mı ?
 • Allah resulullah efendimiz bilir dedik . 
 • Efendimiz : Bu sesin sahibi iblistir , buyurdular . Hz. Ömer , ayağa kalkarak : Ya resulullah musade buyur , şu hainin  kafasını koparayım , halkı onun şerrinden kurtarayım , dedi.
 • Efendimiz kendisine : Bunu yapmaya kadir değilsin  ya Ömer , buyurdular . Zira kıyamete kadar mühleti vardır . Ona hiç kimse bir şey yapamaz buyurdular .
 • Hepimiz susmuş ne olacağını bekliyorduk
 • Efendimiz : Bu , Buraya gelmezdi her halde  bir sırra mebnidir, buyudurlar ve şeytanın huzurlarına gelmesine izin verdiler . 
Şeytan içeri girdi . Yüzü gayet çirkindi , bir gözü kördü ve çenesinde birkaç kıl vardı . Söze başlarken , emr-i Hak ile geldiğini beyan etti ve : 

 • Gelmeseydim . Allah-u te'ala dünyadayken bana azab ederdi . Bana sualler soracaksınız ben de cevap vereceğim , dedi . 
 • Efendimi s.a.v. iblise sordular : Düşmanın kimlerdir ?
 • iblis cevap verdi : Benim düşmanım , on beş sıınıf kimsedir . Evvela , baş düşmanım  sensin ve bütün enbiya'dır dedi .. 
 • Efendimiz : Doğru söyledin , buyurdular . Ben de seni sevmem ve bütün nebiler de seni sevmezler . Benim de enbiyanın da en büyük düşmanımız sensin .
Şeytan düşmanlarını saymaya devam etti. 
 • İkinci düşmanlarım , ilimleri ile amil olan alimlerdir dedi . Onlar hem öğrenirler hemde öğretirler hemde öğrendikleri ile amel ederler . 
 • Üçüncü düşmanım , Allah için müezzinlik edenlerdir . 
 • Beşinci düşmanım , Hallerine razı olan fakirlerdir . 
 • Altıncı düşmanım , Merhametli olanlardır .
 • Yedinci düşmanım , cömert olanlardır . 
 • Sekizinci düşmanım , Sabah namazını zamanında kılanlardır . 
 • Dokuzuncu düşmanım , Halka nasihat edenler ve halkı Allah'a çağıranlardır . Halkı islah edenlerdir . 
 • Onuncu düşmanım, Haram yemekten sakınan ve zinadan kaçınanlardır .
 • On birinci düşmanım , Daima abdestli ve ibadete hazır olanlardır .
 • On ikinci düşmanım :Ehl-i Haya'dır.
 • On üçüncü düşmanım : Allah'a tevekkül edenlerdir . 
 • On dördüncü düşmanım : Fakirleri ve yoksulları sevindirenlerdir . 
 • On beşinci düşmanım : Daima Allah-u Te'ala'ya ibadet ile meşgul olanlardır ki onlara  ZUHHAD ve UBDAD derler .
Bir aşıkta : terk-i edhem , zühd-ü Cüneyd , irfan-ı Bayezid , aşk-ı Mevlana olmazsa , o salik hedefi maksuduna nail olamaz . 

Efendimiz , iblisten tekrar sordular : 

 • Ya iblis .. Ümmetimden senin dostların varmıdır ? hangi sıfatlara sahip olanlar senin dostlarındır  ?
 • iblis : ya Resul .. Benim dostlarım da on sınıf kimselerdir :
 • Birincisi  : Zalim hükümdar ve beylerdir , halkın üzerine amir olanlardır . 
 • ikincisi : Kibirlilerdir .
 • Üçüncüsü : Zalimlere uşaklık edenler onlara hak söz söylemeyerek , haksız sözlerini tasdik eyleyen ve hak sözü gizleyen alimlerdir . 
 • Dördüncüsü : Alışverişlerin de halka hiyanet eden , hiyle yapan ticaret erbabıdır . 
 • Beşincisi : İçki içenlerdir .
 • Altıncısı : Halkı andatanlar  ve karaborsacılık yapanlardır.
 • Yedincisi : Gıybet  ( Dedi-kodu ) edenler bir meclisten diğer meclise söz götürüp getirenlerdir .
 • Sekizincisi : Tefecilik yaparak faiz yiyenler . 
 • Dokuzuncusu : Yalancılar ve küfürbazlardır . 
 • Onuncusu : Gammazlık edenler , halkı birbirine çekiştirenler , bir dostu bir dosta , halkı birbirine düşürenler , Halkı birbirine düşman edenlerdir . 
Ey hak yolcusu : 

Şeytanın düşmanları ile dostları birer birer saydım ibadet edenler şeytanın düşmanı ibadet etmeyenler de şeytanın dostudur . O halde kendisi Allah-u te'ala'ya ibadet etmediği gibi , ibadet etmek isteyenleri de engelleyen ve alakoyan bir mürşid , bir veli tasavvur olunabilirmi ? Beş vakit namazsan halkı alakoyan , orucu yediren de velidir amma Hak velisi değil şeytan velisidir . Allah-u te'ala'nın düşmanıdır . Bunların hallerini yarın kıyamet gününde göreceğiz . idlal ettiği sapıtıp azdırdığı müridleri ile kavgaları ve çekişmeleri pek zorlu , pek çetin olacaktır . Bunlar nara attıklarında : Evet ; bizler sizi veli zannettik , adam bildik , etrafınıza toplanarak size tabi olduk. Halbuki siz bizi kafir yaptınız . Allah'tan ve ona ibadetten men'ettiniz . Sizin ifsadınızla ilm-i-hal bile okuyamadık. Hakk'a giden yol üstüne oturdunuz , bizi haktan men'ettiniz . Hani ENEL-HAK diyordunuz ? hani namazda ne var ? insan yatıp kalkmakla ne elde edebilir  diyordunuz , Hani aç durmakla ele ne geçer diyordunuz ... Biz de ne sersem , ne ahmak insanlar imişiz ki , sizi adam sandık, müşkilde size uyduk... Haydi şimdi bizi bu azaptan kurtarınız . 


Dünyada , biz size tabi idik. Reyinizle peygamberleri yalanladık , verdiklri öğütlere yüz çevirdik, şimdi Allah-u te'ala'nın azabında birazcık olsun , bir şeyi bizden def'edebilir misiniz ?