Esma-i idrisiyye

Esma-i idrisiyye Şerhi - 22. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 22. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ MÜBDİÂ'L BEDÂYİ'Î LEM YEB-İ FÎ İNŞÂÎ-HA AVNEN MİN HALGİHİ» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El Mübdî» dir. Dilediğini istediği gibi yaratan demekdir. Hak Teâlâ; ezelî hikmeti iktizasınca dilediğini benzersiz inşa ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 23. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 23. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY'İN MİN HIFZIHİ VELÂ YEUDÜHÜ» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Allâm'ül guyub» dür. Gaiblerdekini çok iyi bilen demekdir. Allâm lafzı mübalağa ile âlemdir. Eşyadan her şeyi ve her ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 24. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 24. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ HALÎMEN ZEL-ENATİ FELÂ YUADÎLÜHÜ ŞEY'ÜN MİN HALKIHİ» Allah Teâlânm Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El hâlim» dir. «Hilm» lafzı ahlâk-ı İlâhiyeden sayılır. Cenâb-ı Hakk; insanların şerirlerinin akıbetinde onları cezalandırmak için acele etmez. ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 25. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 25. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ MUÎDÜ MA EFNAHÜ İZABEREZA'L HA-LÂİGİ LİDEA VETİHİ MİN MEHAFiTİHE»Allah Teâlâ'nın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerifi de «El muîd» dir. Yaratılanı iade eden demektir. Yani Cenâb-ı Hakk ve feyyazı mutlak bütün eşyanın taayyünat vücudu kevniye-sini ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 26. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 26. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ HAMÎDÜ'L FEÂLÜ ZELCEMNİ VELMENNİ ÂLÂ CEMÎ'I HALKIHÎ BİLUTFİHİ»* Esmaül Hüsnâdan (Allah'ın güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El hamid»dir. Hamid lâfzımn manâsı övülen sena edilen demektir. Allah Teâlâ ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 27. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 27. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ AZİZÜ'L MENÎ'Û-L GALİBU ÂLÂ CEMÎ'İ EM-RİHİ FELÂ ŞEYE YUADÜLİHU» Allah Teâlânın Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El Aziz» dir. İzzet ve şeref sahibi demektir. Allahü zülcelâlin zâtı ecellü âlâsı azizdir.Manâsı: Ey Aziz zülcelâl! Zâtı izzu celâlin ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 28. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 28. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YA KAHİRÜ ZÜ'L BATŞİŞŞEDÎDÎ ENTELLEZİ LÂ YUTAKU İNTİKAMÜHÜ» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El K&hir» dir. Kahreden, ezen, üstün gelen demektir. Allah Teâlâ halkı kahr edicidir yok etmekle. Cebabireden olardan kahr edicidir, cezalandırmakla. Ve Hakk'la nizâ edenleri kahr edicidir, ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 29. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 29. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y GARÎBE'L MÜTEÂLÎ FEVKA KÜLLİ ŞEY'İN ULÜVVÜ İRTİFÂ'IHλ İlâhi isimlerden bir ism-i şerif de «Karib» dir. Ki; sünnetde vâkidir. Yarattıklarına yakm olan Allah demektir. Karib lâfzının Allah Teâlânın isimlerinden olduğu Ebu Hüreyre (R.A.)'den mervidir.Manâsı: Ey bize bizden yakm ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 30. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 30. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ MÜZİLLÜ KÜLLİ CEBBARIN ANÎDİN Bİ-KAHRİ AZİZİ SULTANİHİ» Allah Teâlânın Esmaül Hüsna'sından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El Müzill»dir. Dilediği kulunu hor ve zelil edici demektir. Allah Teâlâ bazı kulunu; mü'min olduğundan âhiret izzetini tekmil için dünyada ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 31. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 31. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ NURE KÜLLİ ŞEY'İN VE HÜDAHÜ ENTEL-LEZÎ FELAKA-ZZULUMATİ NURÜHÜ» Allah Teâlâ'nm Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «En Nur» dur. Ce-nab-ı Hazreti vacibül vûcud; nuru zâtı ezeliyesiyle nurdur. Öyle mutlak nurdur ki; nur isminin tecellisiy-le herşeyi ...