2. isim

Esma-i idrisiyye Şerhi - 2. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 2. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ»Esmai İlâhiyei Zâti'yeden bir ismi şerif de «Yâ İlâ-hel âlihe»dir. Yani Hakkıyla mâbud (İbadet edilen) ve ibadete müstehak yüce Allah anlamınadır.Mânâsı:Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl ...

Esma-i idrisiyye Şerhi – 12. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 12. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y BARÎ’ENNÜFUSE BİL MİSALİN HAL MİN GAYRİHİ»Esmai İlâhiye’den bir ism-i şerif de «El Bâri» dir. Herşeyi birbirine uygun ve münasip bir şekilde yaratan demekdir.Manâsı:Ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 22. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 22. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ MÜBDİÂ'L BEDÂYİ'Î LEM YEB-İ FÎ İNŞÂÎ-HA AVNEN MİN HALGİHİ» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «El Mübdî» dir. Dilediğini istediği gibi yaratan demekdir. Hak Teâlâ; ezelî hikmeti iktizasınca dilediğini benzersiz inşa ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 32. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 32. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

YÂ ÂLİYEŞŞAMİHİ FEVKA KÜLLİ ŞEY'İN ULÜVVÜ İRTİFAIHİ» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Aleş Şamk» dır. Yani Allah Teâlâ bir Sübhanı âliyyiş Sândır ki; alâmet hudûs imkândan münezzehdir. Ve bir sultam şamk el burhandır ki sıfatı âliyesine ve kemali bakasına fena (yokluk) gelmez.Mânâsı: ...