3. isim

Esma-i idrisiyye Şerhi - 3. isim ve Havasları ياالله المحمود في كل فعاله

Esma-i idrisiyye Şerhi - 3. isim ve Havasları ياالله المحمود في كل فعاله

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ ALLAH'ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ» Esmai llâhiyeyi Zâti'yeden bir ismi şerif de «Ya Allah» dır. Bu Esmai Erbainin (40 ismin) zikrinde her ismin basma harfi nida konulmuştur. Yâni «Ya» ile başlanılmıştır. Manâ bakımından ...

Esma-i idrisiyye Şerhi – 13. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 13. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y ZEKİYYÜ’T TAHİRÜ MİN KÜLLİ AAFETİN LİGUDSİHİİ»Allah Teâlâ’nm isimlerinden bir ism-i şerif de «Ze-kîyy»dir. Tâhir -pâk demektir. Zâtı şerifi zekîyyi mutr-lakdır.Ey zekîyyi nazif’ün Nâkîü hakiki mutlak; ezelî, ebedî ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 23. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 23. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ ALLÂMEL GUYUBÜ FELÂ YEFÜTÜ ŞEY'İN MİN HIFZIHİ VELÂ YEUDÜHÜ» İlâhî isimlerden bir ism-i şerif de «Allâm'ül guyub» dür. Gaiblerdekini çok iyi bilen demekdir. Allâm lafzı mübalağa ile âlemdir. Eşyadan her şeyi ve her ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 33. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 33. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ KUDDUSÜ-T TAHİRÜ MİN KÜLLİ SUİN FE-LÂ ŞEY'E YÜAZÜHÜ MİN HALKIHİ» Allah Teâlâ'mn Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El Kuddûs» dür. Zat olarak, sıfaten ve fülen noksanlık ve lâyık olmayan sıfatlardan münezzeh ve müberrâdır, demektir.Mânâsı: Ey ...