4. isim

Esma-i idrisiyye Şerhi - 4. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 4. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y RAHMÂNE KÜLLİ ŞEY'ÎN VE RAHİMEHÜ»Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «Er Rahman» dır. Yani mü'min-kâfir ayırd etmeden çokça merhamet eden demektir.Mânâsı:Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Al-lahım! öyle ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 14. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 14. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ KÂFİ EL MÜVESSÎ LİMA HALAGA MİN ATA YA FAZLİHİ» İlâhi isimlerden bir ism-l şerif de «Kâfi»dir. Elveren, yetişen, üfayet eden demektir.Manâsı: Bütün mertebelerde zâhir-bâtın, halka yetecek miktar yardımı kemali fazlın ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 24. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 24. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ HALÎMEN ZEL-ENATİ FELÂ YUADÎLÜHÜ ŞEY'ÜN MİN HALKIHİ» Allah Teâlânm Esmaül Hüsnasından (güzel isimlerinden) sayılan bir ism-i şerif de «El hâlim» dir. «Hilm» lafzı ahlâk-ı İlâhiyeden sayılır. Cenâb-ı Hakk; insanların şerirlerinin akıbetinde onları cezalandırmak için acele etmez. ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 34. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 34. isim ve Havasları

06.10.2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y MÜBDÎE'L BERAYA VE MUİDE MA BA'DE FENAIHA BİKUDRETİHİ»•İlâhî isimlerden bîr ism-i şerif de «El Karib» dir. Yani Hak Teâlâ ilmi ve kudreti üe mukadderata cümle mevcudatdan karibdir.Bu ism-i şerif laf zan Esmai Hüsna sayısından ha-riçdir. Ama mânâ bakımından dahildir.Bundan başka ...