Esma-i idrisiyye Şerhi

Esma-i idrisiyye Şerhi - 1. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 1. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ» Esmai İlâhiypden bir ismi ş?ıifde «Ya Robb» dır Yani (Ey terbiye eden).Manâsı:«Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhamm Allah! Bütün noksaıüıkdan ve acizlikden ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 2. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 2. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y İLAHEL ÂLİHETİR-REFİÎ CELÂLUHÜ»Esmai İlâhiyei Zâti'yeden bir ismi şerif de «Yâ İlâ-hel âlihe»dir. Yani Hakkıyla mâbud (İbadet edilen) ve ibadete müstehak yüce Allah anlamınadır.Mânâsı:Ey İlâhel ecellil aliyyül âlâl ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 3. isim ve Havasları ياالله المحمود في كل فعاله

Esma-i idrisiyye Şerhi - 3. isim ve Havasları ياالله المحمود في كل فعاله

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YÂ ALLAH'ÜL MAHMUDÜ FÎ KÜLLİ FİÂLİHİ» Esmai llâhiyeyi Zâti'yeden bir ismi şerif de «Ya Allah» dır. Bu Esmai Erbainin (40 ismin) zikrinde her ismin basma harfi nida konulmuştur. Yâni «Ya» ile başlanılmıştır. Manâ bakımından ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 4. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 4. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y RAHMÂNE KÜLLİ ŞEY'ÎN VE RAHİMEHÜ»Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «Er Rahman» dır. Yani mü'min-kâfir ayırd etmeden çokça merhamet eden demektir.Mânâsı:Ey merhamet edicilerin merhamet edicisi olan Al-lahım! öyle ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 5. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 5. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«YA HAYYÜ HİNE LA HAYYE FÎ DEYMUMİYYE-Tİ MÜLKİHİ VE BEGAİHλEsmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «El Hayy»dir. Diri olan demektir.Manâsı: Ey ezelî ve ebedî hayy (diri) olan Alla-hım! Tasarruf at mülkünde hayatının devamlılığına ...

Esma-i idrisiyye Şerhi - 6. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi - 6. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

YÂ GAYYUMU FE LÂ YEFÜTÜ ŞEY'ÜN MİN İL-MİHÎ VELÂ YEUDÜHİlâhî isimlerden bir ism-i şerifde «El Kayyum» dur. Gökleri, yeri ve her şeyi yerli yerinde tutan demektir.Mânâsı: Ey vücudu zâtı hakıkıyesi ve kemâli sıfa-tiyesi ...

Esma-i idrisiyye Şerhi – 7. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 7. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y VAHİDÜL BAGİ EVVELÜ KÜLLİ ŞEYİN VE EHİRÜHÜ»Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerif de «El Vahid»dir. Yani Tek olup ortağı, benzeri ve dengi bulunmayan demektir.Mânâsı:Ey ezelî, ebedi, bakî, daim ve vahid olan Allahım! Zuhuru ...

Esma-i idrisiyye Şerhi – 8. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 8. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y DAİMÜ BİL FENÂİN VEL ZEVALE LİMÜLKÎ-Hİ VE BEGAİHİ»Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerifde «Ed Daim» dir. Devamlı ve sonsuz demektir.Mânâsı:Ey daim ve vücud-u mutlak olan Allahım! Mülkünde tasarruflarının devamının nihayeti ...

Esma-i idrisiyye Şerhi – 9. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 9. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y SAMEDÜ MİNGAYRİ ŞİBHİN FEL ŞEY’E KEMİSLİHİ»Esmai İlâhiyeden bir ism-i şerifde «Es-Samed»dir. Hacetlerin bitirilmesi, ızdıraplann giderilmesi için müracaat olunan, içinde boşluk ve aralığı olmayan tek mercî’ demektir.Mânâsı:Ey ezelî, ebedî ve daim Samed olan Allah’ım! Zâtı Ehadiyetin ...

Esma-i idrisiyye Şerhi – 10. isim ve Havasları

Esma-i idrisiyye Şerhi – 10. isim ve Havasları

10/6/2016 / 0 Yorum Yapıldı

«Y BÂRİ’E FEL ŞEY’E KÜFVUN YÜDÂNİHİ VEL İMKÂNE LİVAS FİHλEsma’ül Hüsnâ’dan (Allah’ın güzel İsimlerinden) sayılan İlâhî isimlerden biri de «El Berr»dir. İyiliği ve bağışı bol olan demektir.Mânâsı:Ey bütün âlemlere ...